پراگرسیو

ترجمه و معنی آهنگ Coming Back To Life از پینک فلوید

ترجمه و معنی آهنگ Coming Back To Life از پینک فلوید


Where were you when I was burned and broken
While the days slipped by from my window watching
Where were you when I was hurt and helpless
Because the things you say and the things you do surround me
While you were hanging yourself on someone else's words
Dying to believe in what you heard
I was staring straight into the shining sun

وقتی که سوختم و شکستم... کجا بودی؟
در آن زمان که از پشت پنجره گذر زمان را به نظاره نشسته بودم...
و وقتی که آزرده و درمانده بودم کجا بودی؟
چرا که گفته هایت و کرده هایت، مرا فراگرفته
هنگامی که حرف های دیگری تو را به تحسین واداشته بود
و گوش به فرمان او شده بودی
من مستقیم به خورشید تابان خیره شده بودم...
گوینده از شخص مخاطبش می پرسه: وقتی که خرد شدم کجا بودی؟ وقتی که چشم به راه کسی بودم... کسی که به من کمک کنه... تو سراغی هم نگرفتی! وقتی به کمکت احتیاج داشتم چی؟‌ اما خورشید موفقیت من هم طلوع کرد و حالاست که می فهمم کی بودی...
درامز و ریتم آکوستیک هم اضافه میشن.

Lost in thought and lost in time
While the seeds of lifeand the seeds of change were planted 
Outside the rain fell dark and slow
While I pondered on this dangerous but irresistible pastime
غرق افکارم شده بودم .. و غرق زمان
اما در همین هنگام، بذر های زندگی و تغییر کاشته شده بودند
بیرون، بارانی آرام و دلگیر کننده می بارید
اما من در فکر این سرگرمی خطرناک، اما ناگزیر، بودم
همون موقع که من تو فکرم گم شده بودم و غم و غصه دور و برم رو احاطه کرده بودن، اتفاقاتی داشت می افتاد که آینده رو رقم می زد. باران بر بذر تحول می بارید و بارورش می کرد...٬
سرگرمی خطرناک و غیر قابل گریز رو هم نفهمیدم یعنی چی ..!

I took a heavenly ride through our silence
I knew the moment had arrived
For killing the past and coming back to life
از میان سکوتمان، آسمانی وار تاختم
دریافتم که آمده،
لحظه به دور انداختن گذشته و باز گشت به زندگی...
این قسمت توی کنسرت Pulse با همراهی کرال اجرا میشه (سه تا خواننده زن)‌ که خیلی قشنگ شده و واقعا Heavenly بودنش رو میشه احساس کرد!
یک سولوی واقعا زیبا از گیلمور (که توی Pulse این سولو خلاصه تر زده میشه)

I took a heavenly ride through our silence
I knew the waiting had begun
And headed straight..into the shining sun
از میان سکوتمان، آسمانی وار تاختم
دریافتم که انتظار آغاز شده
و مستقیم ... به سوی خورشید تابان راه افتادم
توی Pulse، باز هم این قسمت با همراهی کرال اجرا میشه که خیلی قشنگه و بعد از یک سولوی زیبای دیگه (که توی Pulse همراهی سوم کرال رو هم داره!) آهنگ تموم میشه.

تصاویر و عکس های پینک فلوید

یک سری عکس از گروه پینک فلوید.باز هم قرار خواهم داد


                                                        

تصاویر جالب جیمز هتفیلد و دیو ماستین در کنار هم

چند عکس از جیمز هتفیلد و دیو ماستین

james hetfield dave mustane pic عکس

<< 1 2 3 4 >>