پراگرسیو

ترجمه معنی آهنگ Pigs on the Wing Part 1 پینک فلوید

ترجمه و معنی آهنگ Pigs on the Wing (خوک های بال دار) پینک فلوید Pink Floyd


تاریخ انتشار: January 23, 1977 (بریتانیا)

February 2, 1977 (ایالت متحده)
ضبط شده در نوامبر  1976
سبک:  rock
ناشرها: Harvest / Capitol
آلبوم:حیوانات 1977
تولید: پینک فلوید

راجر واترز — موسیقی, شعر, گیتار آکوستیک, ووکال
اسنوی وایت— گیتار سولو در 8-track version only
ریچارد رایت — هاموند ارگ 8-track version only


Pigs on the Wing Part One

خوک های بال دار (بخش اول)

If you didn't care what happened to me,

اگر اهمیت نمیدادی چه بر سر من می آمد

And I didn't care for you

و من هم اعتنایی به حال و هوای تو نمیکردم

We would zig zag our way through the boredom and pain

راهمان را کج میکردیم و از کنار ملال و درد می گذشتیم

Occasionally, glancing up through the rain,

و گهگاه از میان باران به بالا نگاه میکردیم

Wondering which of  the buggers to blame

و دودل بودیم که کدام حرام زاده را لعنت کنیم

And watching for pigs on the wing

و به دنبال خوک های بال دار می گشتیم