پراگرسیو

معنی آهنگ Not now John پینک فلوید

این آهنگ از آلبوم The final cut میباشد و تنها آهنگ آلبوم است که دیوید گیلمور به عنوان خواننده حضور دارد،این آهنگ به عنوان تنها تک آهنگ آلبوم final cut ریلیز شد.شعر آهنگ رو راجر واترز نوشته و در ارتباط با جنگ(بخصوص جنگ falklands) است که از نخست وزیر سابق انگلیس مارگارت که در شعر به صورت Maggie اومده انتقاد شده است.
 
این هم ترجمش که کم و کاستی داره :دی

Not now John

**** all that we've got to get on with these
تمام مطالبی را که باید از اینها بفهمیم ، ول کن
got to compete with the whily Japanese
باید با ژاپنیهای حیلهگر رقابت کنیم
there's too many home fires burning
در خانه ها این همه بخاری می سوزد
and not enough trees
و درختها کافی نیست
so **** all that
we've got to get on with these
پس ول کن تمام مطالبی را که باید از اینها بفهمیم
Can't stop lose job mind gone silicone
نمیتوانم بایستم،کارم را از دست می دهم
فکرم خواب است


watch bomb get away pay day make hay
چه بمبی..بیهوده مگو،روز پرداخت دستمزد،تا تنور داغ است نانت را بچسبان
break down need fix big six
خرابی،تعمیر لازم،آچار شش
clickity click hold on oh no brrrrrrrrrrrring bingo
تق تق،دست نگه دار،اوه نه
بینگو شدم
make em laugh
آنها را بخندان
 make me cry
آنها را بگریان
 make em dance in the aisles
وادارشان کن در راهروها برقصند
make em pay
وادارشان کن بپردازند و انجام دهند
 make em stay
وادارشان کن بمانند
 make em feel OK
وادارشان کن احساس خوشی کنند
not now John
اکنون نه جان
we've got to get on with the film show
باید نمایش فیلم را پیش ببریم
Hollywood waits at the end of the rainbow
هالیوود در پایان رنگین کمان منتظر می ماند
who cares what it's about
چه کسی اهمیت میدهد که مطلب از چه قرار است؟
as long as the kids go
تا وقتی که بچه ها به سینما میروند
not now John
اکنون نه جان
got to get on with the show
بیا نمایش را یش ببریم
hang on John
خوب گوش کن جان
we've got to get on with this
باید این را دریابم
I don't know what it is
نمیدانم این چیست
but it fits on her like..............
اما مناسب اینجاست...مثل...
come at the end of the shift
آخر شیفت بیا،
we'll go and get pissed
میرویم و عیاشی میکنیم
but now now John
I've got to get on with this
اما اکنون نه جان،باید این را دریابیم
hold on John
دست نگه دار جان
I think there's something good on
من فکر میکنم چیز خوبی در انتظار است
I used to read books but............
روزگاری کتاب میخواندم اما....
it could be the news
میشود اخبار باشد
or some other abuse
یا سرگرمی دیگری
or it could be reusable shows
یا فیلمهایی که باز قابل نمایش اند
**** all that we've got to get on with these
تمام مطالبی را که باید از اینها بفهمیم ، ول کن
got to compete with the wily Japanese
باید با ژاپنیهای حیلهگر رقابت کنیم
no need to worry about the Vietnamese
لازم نیست نگران ویتنامی ها باشیم
got to bring the Russian bear to his knees
باید خرس روس را از پا در بیاوریم
well, maybe not the Russian bear
خب شاید خرس روس نه
maybe the Swedes
شاید سوئدی ها را
we showed Argentina
حساب آرژانتین را رسیدیم
now let's go and show these
حالا بیا برویم و به اینها نشان بدهیم
make us feel tough
به ما احساس یاغیگری میدهد اینکار
and wouldn't Maggie be pleased
و آیا مگی را خوشنود نمی کند؟
nah nah nah nah nah nah!
نه!نه!نه!...نه!


Roger Waters — lead vocals, bass guitar, tapes, synthesizer
    David Gilmour — lead vocals, guitars
    Nick Mason — drums
    Andy Bown — Hammond organ

توضیحات از ویکیپدیا en