پراگرسیو

ترجمه آهنگ The Nile Song پینک فلوید

این آهنگ دومین آهنگ از آلبوم "Soundtrack for film more" می باشد و سبکی مشابه هوی متال و سایکدلیک راک دارد که در سال 1969 منتشر شد, توسط راجر واترز نوشته شده و دیوید گیلمور به عنوان گیتاریست و خواننده حضور دارد
همچنین آهنگ توسط موزیسین های زیر کاور شده است.
Necros- 1986-album: Tangled Up
Mary Goes Round- 1989 album: 70 Suns in the Sky
Panthers
Voivod- 1993 : The Outer Limits
Dreadnaught- 2001- EP: One Piece Missing

The Nile Song

I was standing by the Nile
کنار نیل ایستاده بودم
When I saw the lady smile
که بانویی را لبخند زنان دیدم
I would take her for a while
مدتی اورا به گردش می برم
For a while
مدتی کوتاه

ادامه مطلب

معنی آهنگ Not now John پینک فلوید

این آهنگ از آلبوم The final cut میباشد و تنها آهنگ آلبوم است که دیوید گیلمور به عنوان خواننده حضور دارد،این آهنگ به عنوان تنها تک آهنگ آلبوم final cut ریلیز شد.شعر آهنگ رو راجر واترز نوشته و در ارتباط با جنگ(بخصوص جنگ falklands) است که از نخست وزیر سابق انگلیس مارگارت که در شعر به صورت Maggie اومده انتقاد شده است.
 
این هم ترجمش که کم و کاستی داره :دی

Not now John

**** all that we've got to get on with these
تمام مطالبی را که باید از اینها بفهمیم ، ول کن
got to compete with the whily Japanese
باید با ژاپنیهای حیلهگر رقابت کنیم
there's too many home fires burning
در خانه ها این همه بخاری می سوزد
and not enough trees
و درختها کافی نیست
so **** all that
we've got to get on with these
پس ول کن تمام مطالبی را که باید از اینها بفهمیم
Can't stop lose job mind gone silicone
نمیتوانم بایستم،کارم را از دست می دهم
فکرم خواب است

ادامه مطلب

ترجمه آهنگ Get your filthy hands off my dessert پینک فلوید

Get your filthy hands off my dessert
دستان کثیفت را از صحرای من دور کن
آلبوم the final cut

Brezhnev took Afghanistan
"برژنف" افغانستان را گرفت
begin took Beirut
بگین بیروت را گرفت
Galtieri took the union jack
و گالتری پرچم کشتی بریتانیا را گرفت
and Maggie over lunch one day
و مگی یک روز سر ناهار
took a cruiser with all hands
رزمناوی را با تمام نیروهایش گرفت
apparently to make him give it back
ظاهرا" تا مجبورشان کند آن جزیره را پس دهند

<< 1 2 3 4 >>