پراگرسیو

وقتی جیمز هتفیلد عصبانی می شود +تصویر

جیمز هتفیلد به همراه خانواده خانه ای را اجاره کرده بودند برای تعطیلات!عده ای برایش مزاحمت بوجود آوردند .تصاویری هم از این درگیری در این میان منتشر شد که در زیر قابل مشاهده است.جیمز هتفیلد و پرتاب سنگ!