پراگرسیو

ترجمه آهنگ Universal آناتما

ترجمه ی آهنگ زیبای universal از آلبوم We're Here Because We're Here  گروه آناتما که بسیار زیباست،گروه آناتما کارهاش قابل تحسین هست،کار ضعیف به نظرم ندارند و در هر آلبوم یک گام به جلو برداشتند.Universal
 مشتق از دنیا

Above the clouds
از  پس  ابرها
We flew to heaven
به  عرش  پرواز  می  کنیم
Through the eye of the storm
در  قالب  یک طوفان
And into to the light
و از درون یک نور
I see you
تو را می بینم
You're everywhere I go
تو هستی هرجایی  که می روم
In everything I do
و  هرکاری که انجام می دهم
I dreamed a thousand years
هزاران  سال  رویای  من  بود
Just to be here where everything isright
که  اینجا باشم، جایی که درستی معنا دارد
Scrape those screamless skies
محو کنم آسمان های بی فریاد را
Defy the limits and fly
در هم بشکنم محدودیت ها را و پرواز کنم
I see you
تورا می بینم
You're everywhere I go
هرجایی که می روم
In everything I do
و  هرکاری که انجام می دهم
I see you
تورا می بینم
You're everywhere I go
هرجایی که می روم
In everything I do
و  هرکاری که انجام می دهم