پراگرسیو

دانلود دو اثر بی کلام از «پورکیوپاین تری» Porcupine Tree

موسیقی گروه پورکیوپاین تری۱ آمیزه‌ای از سبک‌های گوناگون است. در سال‌های نخست، کارهایشان رنگ و بوی اسپیس راک۲، سایکدلیک راک۳ داشته و در آلبوم‌های بعد به سمت موسیقی الترنتیو و پراگرسیو متال نیز گام گذاشتند.  مغز اصلی این گروه کسی نیست  جزو آقای استیون ویلسون که یکی از پرکارترین موسقیدانای عصر حاضر هستند و در زمینه مهندسی صدا هم بسیار آدم مطلعی هستند.آهنگ نخست از آلبومی هست که از برخی جنبه ها به آلبوم کاش اینجا بودی پینک فلوید تشبیه می‌شود، زیرا به مانند آن آلبوم ربانی، ساختار مشابهی را دارد.


آهنگ دوم  نیز مربوط به سال ۱۹۹۳ است و زمانی که گروه غرق در سایکدلیک بود و آثار وارسته‌ای را خلق می‌نمود. 


دانلود آهنگ The Sky Moves Sideways Phase 2دانلود آهنگ Burning Sky ۱ - Porcupine Tree

۲ - Space Rock

۳ - psychedelic rock