+ اجرای زنده آهنگ Echoes پینک فلوید - دیوید گیلمور در کنسرت گدانسک 2008
کلیپ اجرای آهنگ Echoes پینک فلوید که در سال 2008 توسط دیوید گیلمور و ریچارد رایت اجرا شد.


سه‌شنبه 9 شهریور 1395

عنوان آخرین یادداشتها