X
تبلیغات
زولا

پراگرسیو

ترجمه آهنگ Burning Bridges از گروه پینک فلوید

معنی آهنگ Burning Bridges پینک فلوید

Burning Bridges 

پل های شعله‌ور


bridges burning brightly 

پل‌ها شادمانه شعله ورند

merging with the shadow 

با سایه‌ها درمی‌آمیزند

flickering between the lines 

میان مرزها سوسو می‌زنند

stolen moments floating 

لحظه‌های دزدیه شده به نرمی در هوا پرواز می‌کنند

softly on the air
borne on wings of fire
and climbing higher
بر بالهای آتش زاده می‌شوند و بالا و بالاتر می روند
ancient bonds are breaking 

قید و بندهای کهن از هم می‌شکنند

leaving all and changing sides 

جابه‌جا میشوند و تغییر می‌کنند

dreaming of a new day 

در رویای روز و روزگاری نو

cast aside the other way 

راه و روشهای دیگر را کنار می‌گذارند

magic vision stirring
kindled by the burning flames
lie in her eyes 

تصویرهای جادویی برانگیخته می‌شوند


the doorway stands ajar 

در چهارتاق باز می‌ماند

the walls that once were high 

دیوار که زمانی بلند بود

beyond the gilded cage 

آنسوی قفل زرین

beyond the reach of time 

دور از دسترس بندها

the moment is at hand

آن دم در اختیار ماست

she breaks the golden band

آن زن بندهای طلایی را از هم می‌گسلد