پراگرسیو

ترجمه آهنگ Keep Talking پینک فلوید

این آهنگ از آلبوم اخر گروه پینک فلوید می‌ باشد.

آهنگساز:دیوید گیلمور + ریچارد رایت


معنی اهنگ Keep Talking  از Pink FloydKeep Talking
به حرف زدن ادامه بده

There's a silence surrounding me

سکوتی من را فراگرفته

I can't seem to think straight

ظاهراً نمیتوانم درست فکر کنم

I'LL sit in the corner

در یک گوشه مینشینم

No one can bother me

کسی نمیتواند مزاحمم شود.


I think I should speak now

فکر میکنم که اکنون باید حرف بزنم

My words won't come out right

حرفهایم درست ادا نمیشوند

I feel like I'm drowning

حس میکنم که دارم غرق میشوم

I'm feeling week now

احساس میکنم ضعیف هستم

But I can't show my weakness

اما نمیتونم ضعفم رو نشون بدم

I sometimes wonder

گاهی اوقات متعجب هستم

Where do we go from me

که از اینجا به کجا میرویم
Why won't you talk to me

چرا با من حرف نمیزنی

You never talk to me

هیچ وقت با من حرف نمیزنی

What are you thinking

 چه فکری میکنی

What are you feeling

چه حسی داری

Why won't you talk to me

چرا نمیخوای با من حرف بزنی

You never talk to me

هرگز با من حرف نمیزنی

What are you thinking

چه فکری میکنی

Where do we go from here

از اینجا به کجا میرویم
Why won't you talk to me
You never talk to me
What are you thinking
What are you feeling
Why won't you talk to me
You never talk to me
What are you thinking
What are you feeling
(ترجمه مشابه چند خط  بالاتر)
I feel like I'm drowning

حس میکنم دارم غرق میشم

You know I can't breathe now

تو میدونی الان نمیتونم نفس بکشم

We're going nowhere

به هیچ کجا نمیرویم

We're going nowhere

به هیچ کجا نمیرویم