پراگرسیو

ترجمه آهنگ Grantchester Meadows پینک فلوید

ترجمه آهنگ Grantchester Meadows ، از آلبوم Ummagumma گروه پینک فلوید:

Meadow به جایی گفته میشود که سرسبز باشد ،به خصوص اگر رودی کوچک در کنارش باشد.

Grantchester هم نام روستایی در Cambridgeshire انگلستان است.


ترانه‌نویس و آهنگساز: راجر واترزGrantchester Meadows (Waters) 7:28

چمنزارای گرانچستر

"Icy wind of night be gone this is not your domain"

ای بادِ سردِ شب دور شو،اینجا حریمِ تو نیست

In the sky a bird was heard to cry

صدای شیوَن پرنده‌ای در آسمان شنیده شد

Misty morning whisperings and gentle stirring sounds 

نجواهای  رازآمیزِ بامداد و صدای جنبشی آرام

Belied the deathly silence that lay all around.
سکوت مرگباری را برهم زد که همه جا را فراگرفته بود
Hear the lark and harken to the barking of the dog fox
Gone to ground. 

بشنو صدای چکاوک را،بشنو صدای پارسِ سگ را که روباه را به زمین گریزانده

See the splashing of the kingfisher flashing to the water. 

مرغ ماهیخوار را ببین که چگونه در آب شیرجه میزند و آب به هر سو شَتَک می‌زند

And a river of green is sliding unseen beneath the trees 

و رودی سبز و ناپیدا در زیر درختان پیش میخزد

Laughing as it passes through the endless summer

و میخندد، همچنان که می‌گذرد از میان تابستان بی پایان

Making for the sea

و راه به روی دریا میگشاید


In the lazy water meadow I lay me down

در چمنزارِ خیسِ تنبل ،من دراز میکشم

All around me golden sun flakes settle on the ground

دورتادورم لکه‌های زرین آفتاب بر زمین تابیده

Basking in the sunshine of a bygone afternoon 

آرامیده در آفتابِ بعدازظهری از یاد رفته

Bringing sounds of yesterday into this city room.
صدای دیروز را به درونِ این اتاقکِ شهری می آورند
Hear the lark harken to the barking of the dark fox
Gone to ground. 

بشنو صدای چکاوک را،بشنو صدای پارسِ سگ را که روباه را به زمین گریزانده

See the splashing of the kingfisher flashing to the water

مرغ ماهیخوار را ببین که چگونه در آب شیرجه میزند و آب به هر سو شَتَک می‌زند

And a river of green is sliding unseen beneath the trees
و رودی سبز و ناپیدا در زیر درختان پیش میخزد
In the lazy water meadow I lay me down

در چمنزارِ خیسِ تنبل ،من دراز میکشم

All around me golden sun flakes covering the ground

دورتادورم لکه‌های زرین آفتاب بر زمین تابیده

Basking in the sunshine of a bygone afternoon

progressive.blogsky.com

آرامیده در آفتابِ بعدازظهری از یاد رفته

Bringing sounds of yesterday into this city room.
صدای دیروز را به درونِ این اتاقکِ شهری می آورند
Hear the lark harken to the barking of the dog fox
Gone to ground. 

بشنو صدای چکاوک را،بشنو صدای پارسِ سگ را که روباه را به زمین گریزانده

See the splashing of the kingfisher flashing to the water

مرغ ماهیخوار را ببین که چگونه در آب شیرجه میزند و آب به هر سو شَتَک می‌زند

And a river of green is sliding unseen beneath the trees

و رودی سبز و ناپیدا در زیر درختان پیش میخزد

Laughing as it passes through the endless summer making for the sea

و میخندد، همچنان که می‌گذرد از میان تابستان بی پایان

و راه به روی دریا میگشاید