X
تبلیغات
زولا

پراگرسیو

ترجمه آهنگ Inner Silence آناتما

آهنگ  Inner Silence از آلبوم Alternative 4 گروه آناتما است که در سال 1998 منتشرشد.همچنین در سال 2008 هم در آلبومی به نام hindsight به سبک Acoustic بازنویسی و منتشر شد.آهنگ رو دنیل کاونا نوشته و در پایان آهنگ هم 27 ثانیه سکوت داریم. متن آهنگ به همراه ترجمه فارسی رو در زیر می تونید مشاهده کنید!
معنی آهنگ Inner Silence از گروه AnathemaInner Silence
سکوت درونی

When the silence beckons
وقتیکه سکوت اشاره می کند
And the day draws to a close
و پرده ی روز کشیده می شودT، "یعنی روز به پایان می رسد"
When the light of your life sighs
وقتیکه چراغ زندگیت افسوس می خورد


And love dies in your eyes
sandman.blogsky.com
و عشق در چشمان تو می میرد
Only then will I realize
فقط در آن هنگام خواهم فهمید
What you mean to me
قصد  تو نسبت به من چه بود